Finansopedia

Finansopedia to encyklopedia finansowa oraz portal finansowy, w którym wyjaśniamy trudne pojęcia świata finansów, ekonomii, giełdy, bankowości, inwestowania w sposób przyjazny dla Czytelnika.

Kredyt samochodowy – co to jest, jak działa, na czym polega i na co można go otrzymać?

Kredyt samochodowy możesz zaciągnąć nie tylko na samochód, ale także inne pojazdy. Sprawdź, co musisz o nim wiedzieć.
co to jest kredyt samochodowy
Co to jest kredyt samochodowy, na czym polega i na co można go przeznaczyć? Foto: AnreyPopov via Canva.

Kredyt samochodowy jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań finansowych, które umożliwiają zakup nowego lub używanego pojazdu. Dzięki elastycznym warunkom i różnorodności ofert coraz więcej osób decyduje się na ten sposób finansowania swojego wymarzonego auta. W tym artykule wyjaśnimy Ci, co to jest kredyt samochodowy, jak działa ten rodzaj kredytu celowego, jakie są rodzaje kredytów samochodowych oraz jakie zabezpieczenia stosują banki w przypadku kredytu samochodowego.

Co to jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy (ang. car loan) to rodzaj kredytu celowego oferowanego przez banki lub inne instytucje finansowe, mający na celu sfinansowanie zakupu nowego lub używanego pojazdu. Jest to zobowiązanie finansowe, w którym kredytobiorca otrzymuje określoną sumę pieniędzy na zakup samochodu i zobowiązuje się do spłacenia tej kwoty wraz z odsetkami w określonym okresie, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

kredyt samochodowy definicja
Kredyt samochodowy definicja Finansopedia

Struktura kredytu samochodowego

Kwota Kredytu

Kwota kredytu to suma, którą kredytobiorca pożycza na zakup samochodu. Może obejmować całą cenę zakupu lub tylko część, w zależności od tego, czy kredytobiorca dokonuje tzw. wpłaty wlasnej.

Okres Spłaty

To czas, w którym kredytobiorca musi spłacić kredyt. Może się różnić od kilku miesięcy do kilku lat. Maksymalny okres, na jaki może zostać udzielony kredyt samochodowy, wynosi 10 lat, jednak w przypadku pojazdów używanych okres ten może być krótszy.

Oprocentowanie nominalne

To procent kwoty kredytu, który kredytobiorca musi zapłacić jako odsetki. Może być stałe (niezmienne przez cały okres spłaty) lub zmienne (zmienia się w zależności od rynkowych stóp procentowych, a w szczególności wskaźnika WIRON).

RRSO

RRSO, a więc rzeczywista roczna stopa oprocentowania to wysokość oprocentowania kredytu w skali rocznej, w której skład wchodzi nie tylko oprocentowanie nominalne, ale także inne koszty, które musi ponieść kredytobiorca (prowizje, ubezpieczenia, etc.)

Raty: Kredyt samochodowy zwykle spłaca się w równych miesięcznych ratach, które obejmują zarówno spłatę kapitału, jak i odsetki. W skład raty kredytu samochodowego wchodzi tzw. część kapitałowa oraz część odsetkowa.

Na czym polega kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy, jako klasyczny kredyt celowy, udostępniany jest wyłącznie na określony w umowie cel – pojazd. Oznacza to, że środki nie mogą być przeznaczone na inne, dowolne cele, jak ma to miejsce w przypadku kredytu konsumpcyjnego czy pożyczki pod zastaw. Z uwagi na celowość kredytu samochodowe, podobnie, jak w przypadku kredytu hipotecznego, banki wymagają pewnych zabezpieczeń oraz narzucają określone wymagania

Mechanizmy i zabezpieczenia

Typowym zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest pojazd, który jest przedmiotem finansowania. Oznacza to, że w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy, instytucja finansowa ma prawo przejąć pojazd w celu odzyskania niespłaconych środków. Zabezpieczenie to zwykle obniża ryzyko dla pożyczkodawcy, co może przełożyć się na korzystniejsze warunki kredytu.

Proces spłaty i konsekwencje niewywiązania się ze zobowiązań

Kredyt samochodowy jest spłacany w ratach, zwykle miesięcznych, przez określony czas trwania umowy. Raty te mogą być stałe lub zmienne, w zależności od struktury kredytu. W przypadku braku spłaty zgodnie z harmonogramem mogą wystąpić nieprzyjemne dla kredytobiorcy konsekwencje, takie jak naliczenie odsetek karnych, obciążenie kosztami windykacji, a nawet utrata pojazdu.

W skrajnych przypadkach niewywiązanie się ze zobowiązań może prowadzić do negatywnego wpływu na historię kredytową kredytobiorcy, utrudniając uzyskanie finansowania w przyszłości.

Opcje i warunki

Warto również zwrócić uwagę na różne opcje i warunki, które mogą towarzyszyć kredytowi samochodowemu. Mogą to być na przykład dodatkowe ubezpieczenia, możliwość wcześniejszej spłaty, elastyczność w przypadku trudności finansowych czy specjalne promocje dla określonych grup klientów. Wybór odpowiedniej oferty i zrozumienie wszystkich warunków i klauzul może wymagać porównania różnych ofert oraz skonsultowania się z doradcą finansowym, który pomoże dostosować kredyt do indywidualnych potrzeb i możliwości kredytobiorcy.

Rodzaje kredytów samochodowych

Wybierając kredyt samochodowy, ważne jest, aby znaleźć opcję, która najlepiej pasuje do Twojego budżetu i potrzeb. Istnieją różne rodzaje kredytów samochodowych, które można dostosować do indywidualnej sytuacji.

Główne rodzaje kredytów samochodowych to:

 • kredyt standardowy
 • kredyt jednoratowy
 • kredyt balonowy

Kredyt standardowy

Jest to typowy kredyt, który można spłacić w regularnych comiesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych przez określony czas, nawet do 10 lat. Jest to dogodna opcja dla osób, które preferują stałą miesięczną spłatę, dzięki której mogą lepiej zarządzać swoim budżetem.

Kredyt jednoratowy

Ten rodzaj kredytu jest atrakcyjny dla tych, którzy mają już znaczną część kwoty na zakup samochodu. Działa na zasadzie 50/50, gdzie połowa kwoty jest wpłacana na początku, a reszta, na przykład po roku. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mogą sobie pozwolić na początkowy wydatek, ale chcą odroczyć resztę płatności.

Kredyt balonowy

Ten nieco bardziej skomplikowany rodzaj kredytu polega na miesięcznych ratach obejmujących 80% wartości samochodu. Ostatnia rata, która stanowi 20% wartości pojazdu, jest większa niż pozostałe i nazywana jest “ratą balonową”. Jest to opcja dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na większą końcową płatność i wolą niższe miesięczne raty przez większą część okresu kredytowania.

Wszystkie te opcje mają swoje unikalne cechy, które mogą przypaść do gustu różnym kredytobiorcom. Wybór najlepszego rodzaju kredytu samochodowego zależy od indywidualnych okoliczności finansowych, preferencji dotyczących spłaty oraz wymagań związanych z samym pojazdem.

Na co można otrzymać kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy to nazwa, która może wprowadzać w błąd, sugerując, że jest to kredyt wyłącznie na zakup samochodu osobowego. Jednak rzeczywistość jest bardziej złożona i elastyczna. Kredyt samochodowy może być wykorzystany do zakupu różnych typów pojazdów, a nie tylko tradycyjnych samochodów.

Kredyt samochodowy może być udzielony na:

 • Samochody osobowe
 • Samochody dostawcze
 • Motocykle
 • Kampery i przyczepy kempingowe
 • Łodzie i sprzęt wodny
 • Quady
 • Pojazdy rolnicze
 • Pojazdy specjalistyczne
 • Autobusy i minibusy
 • Pojazdy elektryczne i hybrydowe
 • Pojazdy zabytkowe
 • Pojazdy dla osób niepełnosprawnych

Wymagania dotyczące ubiegania się o kredyt samochodowy

Ubieranie się o kredyt samochodowy jest procesem, który wymaga spełnienia określonych wymagań i kryteriów przez potencjalnego kredytobiorcę. Jak w przypadku większości kredytów i pożyczek kluczowe znaczenie będzie miała historia kredytowa oraz dochód, nie bez znaczenia jest jednak także wiek kredytobiorcy oraz sam pojazd, na który ma zostać udzielony kredyt.

Do podstawowych wymagań zaliczamy:

Dochód i stabilność zatrudnienia

Banki często wymagają dowodu na stałe i stabilne źródło dochodów. Mogą prosić o przedłożenie wyciągów z konta, zaświadczeń o zarobkach lub innych dokumentów potwierdzających regularny przypływ środków.

Historia Kredytowa

Twoja historia kredytowa odgrywa kluczową rolę w ocenie zdolności kredytowej. Banki analizują, jak spłacałeś wcześniejsze zobowiązania, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem Ci kredytu.

Wiek i obywatelstwo

Niektóre instytucje mogą mieć określone wymagania dotyczące wieku (na przykład minimalny wiek 21 lat) i obywatelstwa lub stałego miejsca zamieszkania w danym kraju.

Wpłata własna

W zależności od rodzaju kredytu i wartości samochodu bank może wymagać wpłaty własnej zwykle w wysokości od 5 do 20 procent wartości pojazdu. Wysokość wpłaty własnej wpływa na oprocentowanie i warunki kredytu.

Ubezpieczenie

Wiele banków wymaga, aby samochód był odpowiednio ubezpieczony na czas trwania kredytu. Ubezpieczenie chroni interesy zarówno banku, jak i kredytobiorcy w przypadku uszkodzenia czy kradzieży pojazdu.

Cel kredytu (rodzaj i wiek pojazdu)

Niektóre instytucje mogą wymagać szczegółowego opisu celu kredytu, na przykład typu pojazdu, jego marki, modelu oraz ceny.

Inne zobowiązania finansowe

Twoje inne zobowiązania finansowe, takie jak inne kredyty czy ponoszone przez Ciebie koszty, mogą wpłynąć na zdolność do spłaty kredytu samochodowego i zostaną uwzględnione w ocenie kredytowej.

Zabezpieczenie kredytu samochodowego

Zabezpieczenie kredytu samochodowego w Polsce odbywa się głównie za pomocą dwóch form: przewłaszczenia na zabezpieczenie i zastawu rejestrowego, a także dodatkowo poprzez obowiązkową polisę AC.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na tym, że bank udzielający kredytu samochodowego staje się współwłaścicielem auta lub innego pojazdu do momentu całkowitej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Informacja o tym figuruje w dokumentach pojazdu i dowodzie rejestracyjnym. Nie można wtedy sprzedać ani przepisać pojazdu bez zgody i wiedzy banku. Pełnię praw uzyskuje się dopiero po spłaceniu całego kredytu.

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy to druga forma zabezpieczenia, gdzie zawierana jest z bankiem umowa zastawna, zgłaszana w sądzie rejestrowym. Oznacza to, że kredytobiorca jest jedynym właścicielem pojazdu, ale na nim ciąży zastaw. W praktyce nie można zatem sprzedać ani przepisać pojazdu na inną osobę do czasu spłaty pełnego kredytu. Często karta pojazdu jest w tym czasie w posiadaniu banku, a informacja o zastawie figuruje w dowodzie rejestracyjnym.

Cejsa polisy AC

Obowiązkowa polisa AC przy kredycie samochodowym to dodatkowe zabezpieczenie interesów banku. Działa to tak, że w przypadku szkody całkowitej pojazdu lub jego kradzieży, bank otrzymuje wypłatę środków od ubezpieczyciela. Warto zwrócić uwagę, że polisa AC zabezpiecza także interesy kredytobiorcy, ponieważ bez niej, gdyby doszło do szkody całkowitej lub kradzieży, kredytobiorca musiałby nadal spłacać kredyt samochodowy, nie posiadając już samochodu.

Wybór danego zabezpieczenia zależy od polityki banku, jednak najczęściej dotyczą zastawu rejestrowego oraz cesji polisy AC.

Kredyt samochodowy a leasing

Kredyt samochodowy i leasing są dwoma różnymi ścieżkami finansowania zakupu pojazdu, każda z nich ma swoje specyficzne warunki, możliwości oraz ograniczenia.

1. Własność Pojazdu

 • Kredyt Samochodowy: Kredytobiorca staje się właścicielem pojazdu od razu po zakupie.
 • Leasing: Klient nie staje się właścicielem pojazdu, a jedynie jego użytkownikiem na czas trwania umowy leasingowej.

2. Okres Finansowania

 • Kredyt Samochodowy: Okres spłaty kredytu może być różny, często wynosi kilka lat.
 • Leasing: Okres leasingu jest zwykle krótszy i wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.

3. Koszty Początkowe i Końcowe

 • Kredyt Samochodowy: Może wymagać zaliczki, a koszty końcowe są zazwyczaj niewielkie.
 • Leasing: Może wymagać opłaty wstępnej, a koszty końcowe mogą obejmować wykup pojazdu lub opłaty za nadmierną eksploatację.

4. Utrata wartości i ryzyko

 • Kredyt Samochodowy: Kredytobiorca ponosi ryzyko utraty wartości pojazdu.
 • Leasing: Ryzyko utraty wartości spoczywa na leasingodawcy.

5. Podatki i ubezpieczenia

 • Kredyt Samochodowy: Kredytobiorca odpowiada za ubezpieczenie i opłaty podatkowe.
 • Leasing: Odpowiedzialność za ubezpieczenie i opłaty podatkowe może różnić się w zależności od umowy.

6. Ograniczenia i Warunki

 • Kredyt Samochodowy: Mniej ograniczeń dotyczących przebiegu i modyfikacji pojazdu.
 • Leasing: Może zawierać ograniczenia dotyczące przebiegu i modyfikacji.

Podsumowanie

KategoriaKredyt SamochodowyLeasing
Własność PojazduTakNie
Okres FinansowaniaDłuższyKrótszy
Koszty Początkowe/KońcoweZaliczka / NiewielkieOpłata wstępna / Wykup lub opłaty
Utrata WartościKredytobiorcaLeasingodawca
Podatki i UbezpieczeniaKredytobiorcaZależy od umowy
Ograniczenia i WarunkiMniejWięcej
Różnice między kredytem samochodowym a leasingiem.

Wybór między kredytem samochodowym a leasingiem powinien zależeć od indywidualnych potrzeb, sytuacji finansowej i preferencji. Konsultacja z ekspertem finansowym może pomóc w zrozumieniu, która opcja będzie najlepsza w konkretnej sytuacji.

Częste pytania o kredyt samochodowy (FAQ)

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania o kredyt samochodowy.

Czy można spłacić kredyt samochodowy przed terminem?

Tak, wiele banków oferuje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu samochodowego, ale warto sprawdzić szczegóły, ponieważ mogą się one różnić w zależności od instytucji finansowej.

Czy trzeba mieć ubezpieczenie na życie przy kredycie samochodowym?

Nie zawsze jest to wymagane, ale niektóre banki mogą prosić o takie ubezpieczenie jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu.

Co się stanie, jeśli nie spłacę kredytu samochodowego?

Niespłacanie kredytu samochodowego może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych, takich jak wpisanie do rejestru dłużników, zajęcie majątku, a nawet postępowanie sądowe.

Czy można wziąć kredyt samochodowy bez wpłaty własnej?

Niektóre banki mogą oferować kredyty samochodowe bez wkładu własnego, ale zwykle wiąże się to z wyższym oprocentowaniem i bardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi zdolności kredytowej.

Czy można przenieść kredyt samochodowy do innego banku?

Tak, istnieje możliwość refinansowania kredytu samochodowego przez inny bank, ale procedura i warunki mogą się różnić, więc warto skonsultować się z ekspertem finansowym.

Czy można wziąć kredyt samochodowy na firmę?

Tak, wiele banków oferuje kredyty samochodowe dla firm. Warunki i wymagania mogą się różnić od kredytów osobistych, więc warto je dokładnie sprawdzić.

Czy można wziąć kredyt samochodowy na motocykl?

Tak, niektóre banki oferują kredyty na zakup różnych rodzajów pojazdów w tym motocykli. Warunki mogą się różnić w zależności od rodzaju pojazdu.

Opracowanie: Finansopedia
Opracowanie definicji na podstawie GUS

Total
0
Shares

Sprawdź także