Finansopedia

Finansopedia to encyklopedia finansowa oraz portal finansowy, w którym wyjaśniamy trudne pojęcia świata finansów, ekonomii, giełdy, bankowości, inwestowania w sposób przyjazny dla Czytelnika.

Co to jest oprocentowanie nominalne i czym różni się od rzeczywistego oraz RRSO?

Oprocentowanie nominalne to podstawowy wskaźnik każdej umowy kredytowej, inwestycyjnej czy oszczędnościowej.
oprocentowanie nominalne
Co to jest oprocentowanie nominalne. Foto: seb_ra via Canva.

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest oprocentowanie nominalne, jak jest obliczane, a także jakie ma znaczenie dla naszych finansów i czym różni się od oprocentowania rzeczywistego oraz rzeczywistej rocznej stopy procentowej (RRSO).

Co to jest oprocentowanie nominalne

Oprocentowanie nominalne, zwane również nominalną stawką procentową, jest jednym z podstawowych wskaźników finansowych używanych w bankowości i finansach. W najprostszym ujęciu oprocentowanie nominalne to procent kwoty, która jest naliczana jako odsetki od kapitału w określonym okresie czasu, najczęściej rocznie.

Oprocentowanie nominalne definicja: Finansopedia

Jednakże oprocentowanie nominalne nie daje pełnej informacji o całkowitym koszcie lub zysku z danego produktu finansowego, ponieważ nie uwzględnia skutków kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja odsetek to proces, w którym odsetki są dodawane do kapitału, a następnie odsetki są naliczane od całości, czyli od kapitału i wcześniej naliczonych odsetek.

Oprocentowanie nominalne jest najczęściej używane w odniesieniu do pożyczek, kredytów, lokat bankowych i innych produktów finansowych, które generują odsetki. W kontekście pożyczek i kredytów oprocentowanie nominalne pokazuje, ile odsetek pożyczkobiorca będzie musiał zapłacić na poczet kapitału pożyczki. W przypadku lokat bankowych czy kont oszczędnościowych oprocentowanie nominalne pokazuje, ile odsetek oszczędzający będzie mógł zarobić na swoim kapitale.

Zastosowanie

Oprocentowanie nominalne jest używane w różnych kontekstach finansowych, takich jak:

 • Kredyty: Określa koszt odsetek, które pożyczkobiorca musi zapłacić na określony kapitał.
 • Depozyty bankowe i konta oszczędnościowe: Określa zysk, jaki inwestor może otrzymać, inwestując pieniądze w określonym produkcie finansowym.
 • Obligacje: W przypadku obligacji, oprocentowanie nominalne określa roczne odsetki, jakie inwestor otrzyma od wartości nominalnej obligacji.

Ograniczenia

Chociaż oprocentowanie nominalne jest łatwe do zrozumienia i obliczenia, ma pewne ograniczenia:

 • Nie uwzględnia inflacji: Nie odzwierciedla rzeczywistego kosztu kredytu lub rzeczywistego zysku z inwestycji, ponieważ nie uwzględnia zmian wartości pieniądza w czasie spowodowanych inflacją.
 • Nie uwzględnia kapitalizacji odsetek: W przypadku złożonych produktów finansowych, takich jak konta oszczędnościowe z kapitalizacją odsetek, oprocentowanie nominalne nie odzwierciedla całkowitego zysku, ponieważ nie uwzględnia efektu złożenia odsetek.

Jak oblicza się oprocentowanie nominalne?

Oprocentowanie nominalne jest obliczane jako procent kapitału, który jest naliczany jako odsetki w określonym okresie czasu. Na przykład, jeśli kredyt ma oprocentowanie nominalne 5%, to oznacza, że pożyczkobiorca będzie musiał zapłacić 5% wartości kredytu jako odsetki w ciągu roku.

Wzór na obliczenie oprocentowania nominalnego jest następujący:

Oprocentowanie nominalne = (Odsetki / Kapitał) x 100%

Gdzie:

 • Odsetki to kwota odsetek naliczonych w określonym okresie czasu
 • Kapitał to kwota, od której są naliczane odsetki

Oprocentowanie nominalne a rzeczywiste

Oprocentowanie nominalne i rzeczywiste to dwa podstawowe pojęcia finansowe, które pomagają zrozumieć koszt kredytu lub zwrot z inwestycji. Chociaż są powiązane, różnią się znacząco w odniesieniu do tego, co faktycznie reprezentują i jak są obliczane.

Definicje

Jak już wspomniano, oprocentowanie nominalne jest procentową wartością, która określa ile odsetek będzie naliczanych od kapitału głównego w określonym okresie czasu. Jest to podstawowy wskaźnik stosowany przez banki i inne instytucje finansowe do obliczania odsetek od pożyczek, kont oszczędnościowych, obligacji i innych produktów finansowych.

Z drugiej strony, oprocentowanie rzeczywiste to wskaźnik, który uwzględnia wpływ inflacji na wartość pieniądza. W praktyce oznacza to, że oprocentowanie rzeczywiste pokazuje, ile wartość Twojego kapitału wzrośnie (w przypadku inwestycji) lub ile będziesz musiał zapłacić (w przypadku pożyczki), uwzględniając zmianę siły nabywczej pieniądza z powodu inflacji.

Jak są obliczane?

Obliczanie oprocentowania nominalnego jest proste. Zazwyczaj jest podawane przez instytucję finansową i jest częścią warunków kredytu lub inwestycji. Na przykład, jeśli zaciągniesz pożyczkę o wartości 10 000 zł z rocznym oprocentowaniem nominalnym 5%, będziesz musiał zapłacić 500 zł odsetek na koniec roku.

Oprocentowanie rzeczywiste jest nieco bardziej skomplikowane do obliczenia, ponieważ musi uwzględnić inflację. W praktyce jest obliczane za pomocą następującego wzoru:

Oprocentowanie Rzeczywiste = ((1 + Oprocentowanie Nominalne) / (1 + Inflacja)) – 1

Różnice praktyczne

Podczas oceny kredytu lub inwestycji, różnica między oprocentowaniem nominalnym a rzeczywistym może być istotna.

Dla inwestora oprocentowanie nominalne może wydawać się atrakcyjne, ale jeśli inflacja jest wysoka, rzeczywiste zwroty mogą być znacznie niższe, a nawet ujemne. Dlatego inwestorzy często patrzą na oprocentowanie rzeczywiste, aby uzyskać lepszy obraz potencjalnych zwrotów.

Dla pożyczkobiorcy oprocentowanie nominalne może wydawać się niskie, ale po uwzględnieniu inflacji i innych kosztów, takich jak opłaty i prowizje, rzeczywisty koszt pożyczki może być znacznie wyższy.

W związku z tym, zrozumienie różnicy między oprocentowaniem nominalnym a rzeczywistym może pomóc zarówno inwestorom, jak i pożyczkobiorcom w lepszym zrozumieniu kosztów i zwrotów związanych z różnymi produktami finansowymi.

Oprocentowanie nominalne a RRSO

Oprocentowanie nominalne i RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) są dwoma różnymi wskaźnikami finansowymi, choć odnoszą się do kosztu kredytu, który będzie musiał ponieść pożyczkobiorca.

Oprocentowanie nominalne to procent kwoty pożyczki, który pożyczkobiorca musi zapłacić jako odsetki w określonym okresie czasu, najczęściej rocznie. Nie uwzględnia ono jednak żadnych dodatkowych opłat i kosztów związanych z pożyczką. W praktyce oznacza to, że oprocentowanie nominalne często przedstawia nieco zaniżony obraz rzeczywistych kosztów pożyczki.

Z drugiej strony, RRSO to wskaźnik, który uwzględnia zarówno oprocentowanie nominalne, jak i wszelkie dodatkowe opłaty i koszty związane z pożyczką, takie jak opłaty przygotowawcze, prowizje, opłaty administracyjne, koszty ubezpieczenia, itp. RRSO jest wyrażane jako procent roczny i ma na celu przedstawienie pełnej, rocznej stopy kosztu pożyczki.

Podczas porównywania ofert kredytowych, RRSO jest często bardziej przydatnym wskaźnikiem niż oprocentowanie nominalne, ponieważ daje pełniejszy obraz rzeczywistych kosztów pożyczki. Jednakże oba wskaźniki są ważne i warto je oba uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o pożyczce.

Warto pamiętać, że obie wartości są zwykle podawane na rok, co oznacza, że przedstawiają one koszty związane z pożyczką na okres jednego roku. Jeśli pożyczka ma krótszy lub dłuższy okres, rzeczywiste koszty mogą być inne.

Częste pytania o oprocentowanie nominalne (FAQ)

Poniżej znajdziesz częste pytania dotyczące oprocentowania nominalnego.

Jak obliczyć odsetki na podstawie oprocentowania nominalnego?

Jeśli znasz wartość kapitału głównego i oprocentowanie nominalne, możesz obliczyć odsetki, mnożąc kapitał przez oprocentowanie i podzielone przez 100.

Czy oprocentowanie nominalne uwzględnia inflację?

Nie, oprocentowanie nominalne nie uwzględnia wpływu inflacji. Dlatego nie daje pełnego obrazu rzeczywistego kosztu kredytu lub rzeczywistych zwrotów z inwestycji.

Czy oprocentowanie nominalne jest stałe?

Oprocentowanie nominalne może być stałe lub zmienne, w zależności od warunków umowy kredytowej, inwestycyjnej czy oszczędnościowej.

Czy inflacja wpływa na oprocentowanie nominalne?

Inflacja nie wpływa bezpośrednio na oprocentowanie nominalne, ale może wpływać na oprocentowanie rzeczywiste. Prócz tego, w przypadku zmiennego oprocentowania nominalnego wysoka inflacja może zmusić bank centralny do podniesienia stóp procentowych, przez co wzrośnie także oprocentowanie nominalne umowy kredytowej.

Źródła:

 1. “Nominal Interest Rate Definition.” Investopedia
 2. “What’s the Difference Between Nominal and Real Interest Rates?” The Balance
 3. Czym różni się stopa nominalna od realnej Europejski Bank Centralny
 4. Opracowanie: Finansopedia
Total
0
Shares

Sprawdź także