Finansopedia

Finansopedia to encyklopedia finansowa oraz portal finansowy, w którym wyjaśniamy trudne pojęcia świata finansów, ekonomii, giełdy, bankowości, inwestowania w sposób przyjazny dla Czytelnika.

Co to jest WIRON, ile wynosi i kiedy wejdzie w życie?

WIRON zastąpił WIBOR, ale czym w ogóle jest WIRON i do czego sluży?
co to jest wiron
Co to jest WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight), ile wynosi i kiedy wejdzie w życie? Foto: DNY59/Canva.

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) to nowy indeks stóp procentowych, wprowadzony na polski rynek finansowy, w celu zastąpienia używanego dotychczas WIBO-u. Czym jest WIRON, ile wynosi, jaka jest różnica między WIRON a WIBOR i od kiedy nowy wskaźnik wejdzie w życie?

Co to jest WIRON (definicja)

WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight, to nowy wskaźnik referencyjny dla rynku pieniężnego w Polsce, obliczany na podstawie rzeczywistych transakcji depozytowych, odbywającymi się między instytucjami finansowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami. Indeks ten obliczany jest przez administratora wskaźników referencyjnych GPW Benchmark SA.

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) to nowy wskaźnik referencyjny dla rynku pieniężnego w Polsce.

WIRON został wybrany jako alternatywny wskaźnik referencyjny dla stopy procentowej, mający zastąpić wcześniej stosowany WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Notowania WIRON-u publikowane są codziennie o godzinie 13:00 na stronie internetowej GPW Benchmark SA. Instytucje finansowe będą musiały dostosować swoje umowy i instrumenty finansowe do nowego wskaźnika WIRON, zgodnie z regulacjami, które nakładają obowiązek stopniowej konwersji na ten nowy indeks.

Wprowadzenie WIRON ma na celu zwiększenie rzetelności i uczciwości procesu ustalania stóp procentowych, aby lepiej odzwierciedlały aktualne warunki rynkowe i były mniej podatne na manipulacje. Dzięki temu WIRON ma stać się głównym wskaźnikiem referencyjnym dla umów kredytowych, kontraktów terminowych i innych instrumentów finansowych opartych na stawce overnight w Polsce.

WIRON a WIBOR – różnice

Główna óżnica między WIRON a WIBOR dotyczy przede wszystkim metody obliczania tych wskaźników. WIRON opiera się wyłącznie na rzeczywistych transakcjach jednodniowych, podczas gdy WIBOR zawiera prognozy dotyczące przyszłych kosztów pożyczek. Dzięki temu WIRON ma większą wiarygodność i przejrzystość w odzwierciedlaniu aktualnej sytuacji rynkowej.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

WIBOR uwzględnia prognozy, czyli przewidywania na kilka miesięcy w przód, dotyczące kosztu, po jakim banki będą pożyczać sobie pieniądze. Tworzenie prognoz WIBOR opiera się na dzisiejszych transakcjach i estymacji tego, jakie będą koszty pożyczek w przyszłości. Oznacza to, że WIBOR nie odzwierciedla jedynie rzeczywistych transakcji, ale zawiera w sobie element przewidywania przyszłych stóp procentowych.

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight)

WIRON jest oparty na rzeczywiście wykonanych transakcjach jednodniowych, zwanych “overnight”, co oznacza, że bazuje na rzeczywistych operacjach pożyczkowych, które odbywają się między instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami. GPW Benchmark, oficjalny administrator WIRON, wylicza ten wskaźnik na podstawie szerszego wachlarza transakcji, nie tylko międzybankowych. WIRON nie uwzględnia prognoz, a jedynie bieżące dane transakcyjne, dzięki czemu jest bardziej rzetelnym odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji rynkowej.

Od kiedy WIRON zamiast WIBOR?

Mimo że GPW Benchmark umożliwił bankom i instytucjom finansowym bazowanie na WIRON już w grudniu 2022 roku, pełne wdrożenie WIRON-u zaplanowano na początek 2025 roku. W tym czasie WIRON ma stać się głównym wskaźnikiem decydującym o wysokości oprocentowania kredytów zawieranych przez konsumentów i przedsiębiorców.

Pierwsze oferty kredytowe z oprocentowaniem bazującym na WIRON pojawiły się w Polsce wiosną 2023 roku, jednak zmiana oprocentowania aktualnych umów kredytowych zajmie około dwóch lat. Decyzję o wdrożeniu WIRON zamiast WIBOR przed okresem wycofania WIBOR-u, podejmuje bank. Aby dokonać zamiany WIBOR na WIRON niezbędne będzie zawarcie z bankiem aneksu do umowy.

WIRON FAQ – Często zadawane pytania

Od kiedy obowiązuje WIRON?

WIRON został wprowadzony jako referencyjny wskaźnik stopy procentowej dla nowo udzielanych kredytów od grudnia 2022 roku. Oczekuje się, że na stałe zastąpi WIBOR na początku 2025 roku.

Jak WIRON wpłynie na koszty kredytu?

Dokładny wpływ WIRON na koszt kredytu zależy od wielu czynników, takich jak wysokość wskaźnika (WIRON 3M, 6M), wysokość kredytu i okres spłaty. Aktualne notowania WIRON pokazują, że różnica między WIRON a WIBOR wynosi około 1 proc., co niewątpliwie przełoży się na sumaryczną wartość odsetek należnych bankowi.

Czy WIRON wpłynie na istniejące kredyty?

Jeśli Twoje aktualne kredyty są oparte na WIBOR, nie zostaną one automatycznie przekształcone na WIRON do momentu wycofania WIBOR-u jako wskaźnika referencyjnego, chyba że dany bank zdecyduje się na wprowadzenie WIRON-u wcześniej, a Ty zawrzesz z nim odpowiedni aneks do umowy.

Ile wynosi WIRON?

Aktualne notowania WIRON dostępne są na stronie GPW Benchmark.

Total
0
Shares

Sprawdź także