Finansopedia

Finansopedia to encyklopedia finansowa oraz portal finansowy, w którym wyjaśniamy trudne pojęcia świata finansów, ekonomii, giełdy, bankowości, inwestowania w sposób przyjazny dla Czytelnika.

Kredyt gotówkowy a kredyt hipoteczny. Na czym polegają różnice?

Kredyt gotówkowy a kredyt hipoteczny. Na czym polegają różnice?

Jak powszechnie wiadomo, banki kojarzą się przede wszystkim z tym, że umożliwiają nam bezpieczne trzymanie pieniędzy na koncie, do którego w dzisiejszych czasach mamy dostęp praktycznie zawsze za pomocą bankowości elektronicznej, czy też aplikacji w telefonie. Jednakże, pomimo tego, że zdecydowana większość społeczeństwa posiada konta bankowe, wcale nie z tego banki zarabiają najwięcej. Instytucje tego typu zdecydowanie największy zysk osiągają z udzielania kredytów.

Spośród wielu różnych rodzajów kredytów możemy wymieć dwa najpopularniejsze, bez dwóch zdań będzie to zwykły kredyt gotówkowy oraz kredyt hipoteczny. Prawdopodobnie każdy z nas słyszał kiedyś lub miał do czynienia z takimi produktami finansowymi udzielanymi przez banki, jednakże jakie są różnice pomiędzy tymi kredytami? W dzisiejszym artykule zajmiemy się właśnie tym, dlatego też, jeżeli chcesz dowiedzieć się czym różni się kredyt gotówkowy od hipotecznego koniecznie zostań z nami!

Podstawowe informacje

Tak jak już wspomnieliśmy we wstępie, przedmiotem dzisiejszego artykułu, będzie ukazanie różnic pomiędzy dwoma najpopularniejszymi rodzajami kredytów, które udzielane są przez polskie banki. Jednakże, zanim przejdziemy do najważniejszej części tego wpisu, czyli do ukazania tych różnic, musimy wiedzieć czym tak właściwie jest kredyt gotówkowy, a czym hipoteczny, dlatego też zaczniemy od definicji.

Kredyt gotówkowy

Według najprostszej, a zarazem najlepszej definicji, kredyt gotówkowy to nic innego jak pożyczka udzielana w gotówce przez instytucje finansowe, takie jak banki, przeznaczona na dowolny cel konsumpcyjny. Podstawową cechą tego typu kredytu jest to, że zawsze jest on udzielany pod postacią środków pieniężnych, bez względu na to, czy są one wypłacane w sposób fizyczny, czy też przekazywane za pomocą przelewu na konto bankowe zainteresowanego.

Kredyt gotówkowy - podstawowe informacje
Kredyt gotówkowy – podstawowe informacje

Posiada on wiele zalet, między innymi takich jak to, że jest naprawdę prosty do uzyskania, uniwersalny i ponadto nie ma konieczności zabezpieczenia go. Jednakże z drugiej strony ma on także warte zauważenia wady, do których należą przede wszystkim wysokie koszty i oprocentowanie, a także niskie kwoty możliwe do uzyskania.

Kredyt hipoteczny

Według dostępnych w internecie definicji, kredyt hipoteczny to nic innego jak rodzaj pożyczki długoterminowej, która zaciągana jest na potrzeby zakupu lub budowy nieruchomości. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka, czyli wspomniana już nieruchomość lub jej udział. Dokładniej można powiedzieć, że kredyt hipoteczny zaciągany jest najczęściej na kupno mieszkania lub domu, wykup mieszkania komunalnego bądź na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Kredyt hipoteczny - podstawowe informacje
Kredyt hipoteczny – podstawowe informacje

Tak samo jak kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny posiada zalety i wady, jednakże są one inne niż te, o których wspominaliśmy w kontekście wcześniej opisanego gotówkowego. Mianowicie, największą zaletą hipoteki jest dostęp do większych środków finansowych, a także niskie oprocentowanie w porównaniu z innymi typami pożyczek. Natomiast z drugiej strony proces uzyskania kredytu hipotecznego potrafi być naprawdę czasochłonny, gdyż związany jest z dużą ilością formalności, ponadto często posiada on także ukryte koszty.

Różnice pomiędzy kredytem gotówkowym a kredytem hipotecznym

Skoro wyjaśniliśmy już czym tak właściwie są opisywane przez nas w dzisiejszym artykule produkty finansowe, czas przejść do sedna tego wpisu. Mianowicie, jakie są różnice pomiędzy kredytem gotówkowym a kredytem hipotecznym? Odpowiedzi na to pytanie jest wiele, jednakże my przedstawimy najważniejsze z nich, dzięki którym bez problemu będziesz mógł odróżnić kredyt gotówkowy od hipotecznego.

Przedmiot zabezpieczenia

Pierwszą kwestią, której przyjrzymy się w dzisiejszym porównaniu będzie przedmiot zabezpieczenia, jednakże czym on tak właściwie jest? To nic innego jak forma gwarancji dla banku na wypadek sytuacji, gdyby kredytobiorca przestał spłacać zobowiązanie. Prostymi słowami jest to nic innego jak zabezpieczenie dla banku przed nieuczciwymi kredytobiorcami.

Przedmiot zabezpieczenia
Przedmiot zabezpieczenia

Przedmiot zabezpieczenia jest bardzo ważny w kontekście kredytu hipotecznego. Tak jak już wspominaliśmy w tym przypadku zabezpieczeniem jest właśnie hipoteka, czyli nic innego jak nieruchomość bądź jej udział. Jest to dosyć logiczne, w końcu najczęściej kredyt ten udzielany jest właśnie na zakup domu lub mieszkania.

Natomiast, jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy, ten rodzaj pożyczki zazwyczaj nie jest objęty żadnym zabezpieczeniem. W związku z tym oczywiste jest to, że łączy się on z większymi kosztami i wyższym oprocentowaniem, ponieważ bank, udzielający takiego kredytu, nie ma żadnej deski ratunkowej na wypadek, gdyby kredytobiorca był nierzetelny i nie spłacał swojego zobowiązania.

Oprocentowanie

Kolejną bardzo ważną sprawą, która bezpośrednio związana jest zarówno z kredytem gotówkowym, jak i hipotecznym jest jego oprocentowanie. Jest ono wyrażone w procentach i określa koszt zaciągnięcia zobowiązania w skali roku. Na jego podstawie obliczane są odsetki, które powiększają raty kredytu. W prostych słowach, oprocentowanie to nic innego jak koszt kredytu, czyli to na czym zarabiają banki. Ponadto, warto również wspomnieć, że oprocentowanie może być stałe, czyli niezmienne przez cały czas spłaty kredytu lub zmienne, czyli uzależnione od sytuacji pieniądza na rynku bankowym.

Oprocentowanie
Oprocentowanie

Biorąc pod uwagę oprocentowanie możemy zauważyć znaczącą różnicę pomiędzy kredytem gotówkowym a hipotecznym. Mianowicie, miesięczny koszt kredytu w przypadku hipoteki, czyli pożyczki długoterminowej, zazwyczaj jest zmienny, gdyż sytuacja pieniądza na rynku bankowym w czasie jego trwania może się znacząco zmieniać. W większości przypadków, oprocentowanie kredytu hipotecznego wynosi od 7 do 8%.

Natomiast, w przypadku kredytu gotówkowego, który trwa znacznie krócej niż kredyt hipoteczny, oprocentowanie wynosi od 10 do 12%, co oznacza, że procentowo kredyt gotówkowy jest droższy niż hipoteczny. Ponadto, warto również wspomnieć, że w przeciwieństwie do hipoteki, oprocentowanie kredytu gotówkowego częściej jest niezmienne.

Ustalanie oprocentowania

Skoro już wiemy, czym różni się oprocentowanie kredytu gotówkowego od oprocentowania kredytu hipotecznego, czas przyjrzeć się różnicom, jakie są związane z ustalaniem oprocentowania opisywanych przez nas produktów finansowych.

Mianowicie, w przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanie opiera się na stopie rynkowej WIBOR albo WIRON, która w długim okresie zachowuje się jak zwykła stopa referencyjna. To znaczy, że kiedy stopa referencyjna wzrasta o jeden punkt procentowy przekłada się to na wzrost WIBON-u lub WIRON-u mniej więcej o jeden punkt procentowy.

Natomiast, jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy, w tym przypadku oprocentowanie ustala się na podstawie stopy referencyjnej, która odnosi się do minimalnego oprocentowania podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Ponadto, warto wspomnieć, że jest ona ustalana odgórnie przez Radę Polityki Pieniężnej.

Ustalanie oprocentowania
Ustalanie oprocentowania

Jak łatwo można zauważyć, różnica w ustalaniu oprocentowania kredytu gotówkowego i hipotecznego nie jest duża. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku oprocentowanie uzależnione jest od decyzji podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Najważniejsze w tym kontekście jest zwrócenie uwagi na to, że oprocentowanie kredytu gotówkowego ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej, natomiast oprocentowanie kredytu hipotecznego zależy od stopy rynkowej WIBOR lub WIRON. Jednakże, tak jak podkreśliliśmy, działanie stopy rynkowej i stopy referencyjnej jest do siebie bardzo zbliżone.

Podmioty uprawnione do pożyczania

Kredyt gotówkowy różni się od kredytu hipotecznego w wielu względach, a następnym z nich, który przedstawimy są podmioty uprawnione do pożyczania. Konkretnie, chodzi o to, kto może skorzystać z opisywanych przez nas produktów finansowych.

Zacznijmy od wspólnej kwestii, która dotyczy zarówno kredytu gotówkowego, jak i hipotecznego. W przypadku każdego kredytu bardzo istotna jest zdolność kredytowa, gdyż to od niej w dużym stopniu zależy to, czy bank udzieli nam takiego kredytu. Jest ona ustalana na podstawie naszej wiarygodności kredytowej, która dostępna jest w Biurze Informacji Kredytowej. Jeżeli, za każdy razem, kiedy pobieraliśmy zobowiązanie pieniężne, spłacaliśmy je w terminie i bez większych problemów to nasza wiarygodność będzie dobra, dzięki czemu bez większych problemów powinniśmy otrzymać zarówno kredyt gotówkowy, jak i hipoteczny. Ponadto, o każdy kredyt gotówkowy oraz hipoteczny mogą ubiegać się wszystkie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Podmioty uprawnione do pożyczania
Podmioty uprawnione do pożyczania

W przypadku kredytu hipotecznego bardzo ważny jest wkład własny, który zazwyczaj powinien wynosić około 20%. Jeżeli nie jesteśmy w stanie pokryć go w takiej właśnie wysokości, możemy mieć trudności z dostaniem hipoteki. Ponadto, w przypadku kredytu hipotecznego istotny jest także wiek kredytobiorcy (po 35 roku życia, trudniej dostać hipotekę) oraz wysokość dochodów i rodzaj zatrudnienia – kredyt hipoteczny najłatwiej dostać, jeżeli jest się na umowie o pracę.

Natomiast, kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który dostać jest znacznie łatwiej niż kredyt hipoteczny. W tym przypadku raczej nie spotkamy się z wkładem własnym, gdyż taki kredyt jest udzielany na znacznie mniejszą kwotę oraz na znacznie krótszy okres czasu. Oprócz tego, kredyt gotówkowy raczej bez problemu zostanie przyznany również osobą w starszym wieku. Jedynym istotnym kryterium, na podstawie którego udzielany jest kredyt gotówkowy jest wspomniana już wcześniej zdolność kredytowa.

Okres spłaty

Kolejną wartą zauważenia różnicą pomiędzy kredytem gotówkowym, a hipotecznym jest okres spłaty. Wspominaliśmy już o nim przedstawiając opisywane przez nas w dzisiejszym artykule produkty finansowe, jednakże należy przyjrzeć się tej kwestii w dokładniejszy sposób.

Mianowicie, jak już wiemy, kredyt hipoteczny to pożyczka udzielana najczęściej na zakup lub spłatę nieruchomości mieszkaniowej, w związku z czym kwota takiego kredytu zawsze jest znacznie większa niż kwota kredytu gotówkowego. Dlatego też, łatwo można się domyśleć, że okres spłaty kredytu hipotecznego będzie znacznie dłuższy. Według polskich przepisów, minimalnie kredyt hipoteczny można przyznać na 12 miesięcy, jednakże rzadko kiedy jego spłata jest ustalana na tak stosunkowo krótki okres czasu. Z drugiej strony, hipotekę można spłacać maksymalnie przez 35 lat.

Okres spłaty
Okres spłaty

Jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy sytuacja wygląda zgoła inaczej. Zacznijmy od tego, że taka pożyczka jest znacznie mniejsza, dlatego też okres jej spłaty zazwyczaj jest znacznie krótszy, jednakże nadal należy pamiętać, że zależy on od pożyczanej kwoty. Zgodnie z polskimi przepisami, maksymalny okres, na jaki można zaciągnąć kredyt gotówkowy, wynosi 120 miesięcy, czyli 10 lat, jednakże nie zdarza się to zbyt często. Tego typu produkt finansowy, znacznie częściej zaciąga się na krótszy okres czasu, który minimalnie może wynosić 3 miesiące.

Cel, na który możesz pożyczyć pieniądze

Ostatnią już różnicą, której przyjrzymy się w dzisiejszym artykule będzie cel, na który można pożyczyć pieniądze. Kwestia ta może wydawać się dosyć oczywista, jednakże, bez dwóch zdań, jest ona jedną z najważniejszych różnic, jakie można wskazać pomiędzy kredytem gotówkowym a hipotecznym.

Jak już wiele razy wspominaliśmy, kredyt hipoteczny jest bezpośrednio związany z zakupem nieruchomości, natomiast banki w naszym kraju oferują naprawdę szeroką gamę kredytów hipotecznych. Do najpopularniejszych z nich należą: kredyty na mieszkanie, kredyty na budowę domu, kredyty na remont i rozbudowę, kredyty na działkę budowlaną, kredyty na zakup mieszkania lokatorskiego, kredyty na budowę garażu lub innego budynku oraz kredyty na zakup lub budowę domku rekreacyjnego. Wszystkie rodzaje kredytu hipotecznego, które wymieniliśmy posiadają jedną wspólną cechę, każdy z nich związany jest z nieruchomościami i to właśnie jest cel, na który można go uzyskać.

Cel, na który możesz pożyczyć pieniądze
Cel, na który możesz pożyczyć pieniądze

Kredyt gotówkowy natomiast to produkt finansowy, który z reguły nie posiada konkretnego przeznaczenia. Tak jak wspominaliśmy na początku dzisiejszego artykułu, jest to kredyt, który można wykorzystać na dowolny cel konsumpcyjny – taki typ kredytu gotówkowego jest zwany konsumenckim. Oprócz tego, warto zauważyć, że banki nierzadko udzielają również tak zwanych kredytów konsolidacyjnych. Ten typ kredytu gotówkowego z reguły przeznaczony jest na spłatę innego zobowiązania kredytobiorcy.

Podsumowanie

Podsumowując, tak jak podkreśliliśmy na samym początku, produkty finansowe, którym przyjrzeliśmy się w tym wpisie, czyli kredyt gotówkowy oraz hipoteczny, to bez dwóch zdań najpopularniejsze formy pożyczki udzielane przez polskie banki. Natomiast, nie zmienia to faktu, że znacznie się one od siebie różnią.

Kredyt gotówkowy a kredyt hipoteczny. Na czym polegają różnice? - Podsumowanie
Kredyt gotówkowy a kredyt hipoteczny. Na czym polegają różnice? – Podsumowanie

Kwota udzielanego kredytu, sposób i wysokość oprocentowania, okres spłaty, czy też cel, na który można przeznaczyć pożyczone pieniądze. Wszystkie różnice, które omówiliśmy, to charakterystyczne cechy każdego z opisanych przez nas kredytów. W związku z czym, mamy nadzieję, że jeżeli do tej pory zastanawiałeś się na tym czym różni się kredyt gotówkowy od hipotecznego, to po lekturze dzisiejszego artykułu nie masz już najmniejszych wątpliwości, jak odróżnić od siebie te dwa, popularne produkty finansowe.

Koniecznie przeczytaj:

Total
0
Shares

Sprawdź także