Finansopedia

Finansopedia to encyklopedia finansowa oraz portal finansowy, w którym wyjaśniamy trudne pojęcia świata finansów, ekonomii, giełdy, bankowości, inwestowania w sposób przyjazny dla Czytelnika.

Co to jest ROR i jak działa ten rodzaj rachunku bankowego?

ROR (Rachunek Oszczędnosciowo-Rozliczeniowy) to podstawowy rodzaj konta bankowego.
co to jest ROR
ROR to klasyczny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy). Jakie ma funkcje, oprocentowanie, wady i zalety?

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR) to uniwersalne narzędzie finansowe, które pozwala na efektywne zarządzanie swoimi finansami. Ten typ konta bankowego służy nie tylko do przeprowadzania operacji bankowych, ale także jako miejsce gromadzenia oszczędności.

Co to jest ROR (definicja)

ROR, czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, to rodzaj konta bankowego służącego zarówno do przechowywania oszczędności, jak i wykonywania bieżących operacji finansowych. Na ROR można przechowywać swoje środki, zarówno te przeznaczone na codzienne wydatki, jak i oszczędności. Konto to umożliwia dokonywanie transakcji finansowych, takich jak wpłaty, wypłaty, przelewy, a także płatności kartą debetową czy kredytową.

Co to jest ROR? To klasyczny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Foto: Finansopedia

Dla wielu osób ROR stanowi podstawowe narzędzie zarządzania finansami osobistymi. Dostęp do konta ROR jest zazwyczaj możliwy zarówno w placówkach bankowych, jak i za pośrednictwem Internetu lub aplikacji mobilnej, co zapewnia dużą wygodę i elastyczność.

Ważne: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) to nie ten sam rodzaj konta bankowego co konto oszczędnościowe.

Jak działa ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy)

Rachunek ROR jest uniwersalnym narzędziem, które pozwala na wykonywanie wielu różnego rodzaju operacji finansowych. Poniżej omówimy najważniejsze z nich.

Przelewy i transakcje

Konto ROR umożliwia wykonywanie przelewów do innych osób lub firm, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Możemy dokonywać płatności kartą, przelewem bankowym, czy też za pośrednictwem szybkich przelewów internetowych. W przypadku większości banków, wszystkie te operacje można wykonywać zdalnie, za pośrednictwem Internetu lub aplikacji mobilnej.

Oszczędzanie

Kolejną ważną funkcją konta ROR jest możliwość gromadzenia na nim oszczędności. W zależności od polityki danego banku zgromadzone środki mogą przynosić nam niewielkie, ale systematyczne odsetki. Jest to więc dobre rozwiązanie dla osób, które chcą gromadzić swoje oszczędności w jednym miejscu, bez konieczności otwierania oddzielnego konta oszczędnościowego czy lokaty, choć oprocentowanie ROR jest zwykle niezwykle niskie, a w wielu przypadkach, zerowe.

Inne usługi

Z konta ROR możemy korzystać również z innych produktów i usług finansowych oferowanych przez bank. Mogą to być na przykład kredyty, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne czy lokaty.

Opłaty związane z ROR

Utrzymanie konta ROR może wiązać się z różnymi opłatami. Mogą to być opłaty za prowadzenie konta, za wypłaty z bankomatów, za przekroczenie debetu, za korzystanie z karty debetowej, a nawet za samo otwarcie konta. Warto więc dokładnie sprawdzić tabelę opłat i prowizji danego banku, zanim zdecydujemy się na otwarcie konta.

Rodzaj opłatyPrzykładowe koszty
Prowadzenie konta0 – 50 zł/miesiąc
Przelewy0 – 10 zł/operacja
Wypłaty z bankomatów0 – 5 zł/operacja
Karta do konta0 – 10 zł/miesiąc
Ubezpieczeniazależne od oferty
Opłaty ROR.

Oprocentowanie ROR

Oprocentowanie ROR jest jednym z kluczowych elementów, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze konta. Stopa procentowa determinuje, jakie odsetki można uzyskać z zgromadzonych na koncie środków.

Jest to jednak zazwyczaj niewielka wartość, znacznie niższa niż na przykład w przypadku lokat terminowych. Dzieje się tak, ponieważ banki często oferują wyższe stopy procentowe dla produktów, które zobowiązują klientów do zablokowania swoich funduszy na określony czas.

Dla przykładu ROR może mieć oprocentowanie w wysokości 0,5% – 1% w skali roku, podczas gdy lokata na okres dwóch lat może oferować oprocentowanie na poziomie 3% – 5%. Oczywiście, wartości te mogą różnić się w zależności od banku i aktualnej sytuacji na rynku.

Kwota (PLN)OprocentowanieZysk po 1 roku (PLN)
10000,1%1
10000,5%5
10001%10
50000,1%5
50000,5%25
50001%50
100000,1%10
100000,5%50
100001%100
Przykładowy zysk na ROR.

Uwaga: Zyski prezentowane w tabeli są brutto. Przy wyliczaniu zysku netto należy uwzględnić podatek od odsetek (tzw. podatek Belki), który wynosi 19%.

Warto też pamiętać, że oprocentowanie ROR jest zazwyczaj zmienne, co oznacza, że może się ono zmieniać w czasie, w zależności od decyzji banku i warunków na rynku finansowym (m.in. wysokości stóp procentowych). Dlatego też, przed otwarciem konta, warto dokładnie sprawdzić, jakie jest aktualne oprocentowanie, a także czy bank ma prawo do jego jednostronnej zmiany.

Podsumowując, oprocentowanie ROR to ważny, ale nie jedyny czynnik, który należy brać pod uwagę przy wyborze konta. Inne ważne elementy to między innymi koszty prowadzenia konta, dostęp do usług online, opłaty za przelewy czy możliwość korzystania z dodatkowych produktów bankowych.

Bezpieczeństwo Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego (ROR)

Bezpieczeństwo środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym (ROR) jest kluczowe dla każdego użytkownika. Na bezpieczeństwo wpływa wiele czynników, które można podzielić na te związane z działalnością banku i te zależne od naszych działań jako klientów banku.

Bezpieczeństwo gwarantowane przez bank

Pierwszym aspektem bezpieczeństwa ROR jest gwarancja bankowa. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, funkcjonuje system gwarancji depozytów. Każdy depozyt do kwoty 100 000 euro jest zabezpieczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że w razie niewypłacalności banku, klienci otrzymają zwrot swoich środków do wysokości gwarantowanej.

Dodatkowo banki mają obowiązek stosowania różnych zabezpieczeń technologicznych, takich jak szyfrowanie danych, systemy antywirusowe, czy różne formy autoryzacji transakcji, np. poprzez SMS.

Bezpieczeństwo zależne od klienta

Drugi aspekt bezpieczeństwa to nasze własne działania jako użytkowników konta. Do naszych obowiązków należy między innymi:

Ochrona danych do logowania: Nigdy nie powinniśmy udostępniać naszego loginu i hasła do bankowości internetowej innym osobom, ani wpisywać tych danych na nieznanych stronach.

Regularne zmiany haseł: Zaleca się regularne zmienianie haseł do konta bankowego. Hasło powinno być silne, czyli zawierać litery, cyfry i znaki specjalne.

Uważne korzystanie z bankowości mobilnej i internetowej: Należy zawsze zwracać uwagę na adres strony, na której logujemy się do banku. Powinniśmy też korzystać tylko z oficjalnych aplikacji banku.

Kontrola transakcji: Regularne sprawdzanie historii transakcji pozwala szybko wykryć ewentualne nieautoryzowane działania.

Zabezpieczenie karty bankowej: Należy pamiętać, aby nigdy nie zostawiać karty bankowej bez opieki, a także zawsze zasłaniać klawiaturę podczas wpisywania PINu.

Korzystając z ROR, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych nieautoryzowanych transakcji czy utraty środków.

PSD2 i jego wpływ na bezpieczeństwo ROR

PSD2, czyli Druga Dyrektywa w sprawie Usług Płatniczych, to prawo Unii Europejskiej, które wprowadza wiele istotnych zmian w obszarze usług płatniczych, w tym również bezpieczeństwa transakcji realizowanych z kont ROR.

Głównym celem PSD2 jest zwiększenie konkurencji na rynku usług finansowych, ale przynosi ona również korzyści w zakresie bezpieczeństwa. Oto niektóre z nich:

Wzmocniona autoryzacja klienta (SCA)

PSD2 wprowadza wymóg tzw. wzmocnionej autoryzacji klienta (SCA – Strong Customer Authentication) do większości transakcji elektronicznych. Autoryzacja taka musi opierać się na co najmniej dwóch z trzech elementów: czymś, co klient zna (np. hasło), czymś, co posiada (np. telefon), i czymś, co jest (np. odcisk palca). To znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa transakcji.

Otwarte API

PSD2 wprowadza też wymóg udostępniania przez banki otwartych interfejsów API. To oznacza, że firmy trzecie (tzw. TPP – Third Party Providers) mogą tworzyć aplikacje korzystające z danych konta bankowego (oczywiście, tylko za zgodą klienta). Jednak te firmy muszą spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa, co dodatkowo chroni klientów.

Zwiększona odpowiedzialność banku

W przypadku nieautoryzowanych transakcji, bank ma obowiązek niezwłocznego zwrotu środków na konto klienta, chyba że ma podejrzenia o celowe działanie klienta. To daje klientom większą pewność, że ich środki są bezpieczne.

PSD2 wprowadza wiele zmian, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji finansowych i ochrony praw konsumentów. Jednakże nadal ważne jest, abyśmy jako klienci byli świadomi podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z usług bankowych.

Jak otworzyć Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR)?

Otwarcie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego (ROR) to proces, który znacznie zależy od polityki konkretnego banku, ale z reguły obejmuje kilka podstawowych kroków.

1. Wybór banku i oferty

Pierwszym krokiem jest wybór banku i oferty, które najbardziej odpowiadają naszym potrzebom. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak: oprocentowanie, opłaty za prowadzenie konta, dostęp do placówek i bankomatów, możliwość korzystania z bankowości internetowej i mobilnej, a także opinie klientów.

2. Wypełnienie wniosku

Po wyborze banku i oferty należy wypełnić wniosek o otwarcie konta. W większości banków można to zrobić online, przez stronę internetową banku lub jego aplikację mobilną. Wniosek zazwyczaj wymaga podania takich danych jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, a także dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).

3. Potwierdzenie tożsamości

W większości przypadków bank będzie wymagał potwierdzenia naszej tożsamości. Może to nastąpić poprzez prezentację dowodu osobistego w placówce banku, przez wideorozmowę, albo poprzez tzw. przelew weryfikacyjny z innego konta bankowego na nasze nowe konto ROR.

4. Podpisanie umowy

Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o prowadzenie konta ROR. W przypadku wnioskowania o konto online umowę zwykle otrzymuje się mailem, a podpisuje za pomocą podpisu elektronicznego. W przypadku wnioskowania w placówce umowę podpisuje się tradycyjnie, na papierze.

Po podpisaniu umowy i jej zatwierdzeniu przez bank, konto ROR jest gotowe do użytku. Otrzymamy do niego dostęp przez internet oraz, w zależności od oferty, kartę do konta.

Pamiętaj, że banki często oferują różnego rodzaju promocje dla nowych klientów otwierających konto ROR, takie jak premie pieniężne czy zwolnienie z opłat. Warto więc zwracać uwagę na takie oferty, gdy decydujemy się na otwarcie konta.

Częste pytania dotyczące ROR (FAQ)

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na częste pytania dotyczące ROR (rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych).

Czy mogę mieć więcej niż jeden ROR?

Tak, nie ma ograniczeń co do liczby kont ROR, które możesz otworzyć. Możesz mieć ROR w jednym lub wielu bankach.

Czy na ROR można otrzymywać wynagrodzenie za pracę?

Tak, ROR jest najczęściej wykorzystywany do otrzymywania wynagrodzenia za pracę. Pracodawca może przelać na niego wynagrodzenie za pracę, a Ty możesz z niego korzystać do codziennych transakcji, takich jak płatności kartą czy przelewy.

Czy na ROR można wpłacać dowolną kwotę?

Tak, na ROR można wpłacać dowolną kwotę, nie ma ograniczeń co do wpłat.

Czy mogę zamykać i otwierać ROR w dowolnym momencie?

Tak, ROR można zamykać i otwierać w dowolnym momencie, ale warto sprawdzić regulamin banku, czy nie są z tym związane jakieś opłaty.

Czy ROR może mieć kilku właścicieli?

Tak, istnieje możliwość otwarcia tzw. konta wspólnego, które ma kilku właścicieli. Wszyscy właściciele mają równe prawa do korzystania z konta.

Czy bank może zablokować mi dostęp do ROR?

Tak, bank może zablokować dostęp do ROR w przypadku podejrzenia nieprawidłowości, np. próby oszustwa. Dostęp zostanie przywrócony po wyjaśnieniu sytuacji.

Czy muszę płacić podatek od zysków na ROR?

Tak, odsetki z ROR podlegają tzw. podatkowi Belki, który wynosi 19%. Bank zazwyczaj automatycznie potrąca ten podatek od odsetek.

Źródła: Do napisania artykułu o Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym (ROR) wykorzystano informacje zebrane z następujących źródeł:

  1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – https://www.knf.gov.pl/
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny – https://www.bfg.pl/
  4. Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732 – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Total
0
Shares

Sprawdź także