Finansopedia

Finansopedia to encyklopedia finansowa oraz portal finansowy, w którym wyjaśniamy trudne pojęcia świata finansów, ekonomii, giełdy, bankowości, inwestowania w sposób przyjazny dla Czytelnika.

Co to jest fundusz indeksowy, jak działa i jak w niego inwestować?

Obok ETF fundusz indeksowy jest często wybierany przez inwestorów paswynych.
fundusz indeksowy
Fundusze indeksowe są popularnym wyborem inwestorów pasywnych. Foto: Viktoriia Hnatiuk via Canva.

Fundusze indeksowe są jednym z najprostszych i najbardziej skutecznych narzędzi dla inwestorów na całym świecie, dzięki swojej przejrzystości, niskim kosztom i potencjałowi wzrostu. W tym artykule omówimy, czym są fundusze indeksowe, jak działają i dlaczego mogą stanowić ważną część zrównoważonego portfela inwestycyjnego.

Co to jest fundusz indeksowy?

Fundusz indeksowy to typ funduszu inwestycyjnego, który ma na celu naśladowanie określonego indeksu giełdowego, takiego jak S&P 500 czy NASDAQ. Inaczej mówiąc, fundusz indeksowy kupuje i trzyma wszystkie akcje (lub reprezentatywną próbkę) wchodzące w skład danego indeksu, dążąc do odwzorowania jego wydajności.

co to jest fundusz indeksowy
Fundusz indeksowy definicja. Foto: Finansopedia / Tris via Canva.

Jak działa fundusz indeksowy?

Gdy inwestujesz w fundusz indeksowy, twoje pieniądze są automatycznie alokowane w akcje według ich proporcji w indeksie, który fundusz naśladuje. Na przykład, jeśli indeks składa się w 2% z akcji danej firmy, to 2% Twojej inwestycji w funduszu indeksowym zostanie zainwestowane w akcje tej firmy.

Fundusze indeksowe są zarządzane pasywnie, co oznacza, że nie ma aktywnego zarządzania portfelem – nie ma tutaj miejsca na intuicję czy przewidywania menedżerów funduszu. Zamiast tego, fundusz po prostu kupuje i trzyma akcje według określonego indeksu. Pasywne zarządzanie przekłada się na znacznie niższe koszty dla inwestorów, co jest jednym z głównych atutów funduszy indeksowych i – obok inwestycji w ETF-y – stanowi podstawę inwestowania pasywnego.

Rodzaje funduszy indeksowych

Fundusze indeksowe mogą naśladować różne indeksy, a zatem różnią się pod względem typów aktywów, sektorów, regionów i stylów inwestycyjnych, które reprezentują. Niektóre rodzaje funduszy indeksowych to:

1. Fundusze indeksowe oparte na dużych spółkach (Large Cap)

Fundusze indeksowe Large Cap naśladują indeksy skupiające się na dużych spółkach, które są uważane za stabilniejsze i mniej ryzykowne w porównaniu do mniejszych firm. Popularnym przykładem jest fundusz indeksowy śledzący S&P 500, który obejmuje 500 największych spółek notowanych na amerykańskich giełdach. Inwestowanie w te fundusze to sposób na ekspozycję na czołowe spółki w gospodarce.

2. Fundusze indeksowe oparte na małych i średnich spółkach (Small and Mid Cap)

Te fundusze indeksowe koncentrują się na mniejszych i średnich spółkach, które mają potencjał do szybszego wzrostu, ale niosą ze sobą większe ryzyko. Przykładem jest fundusz śledzący Russell 2000 Index, który obejmuje 2000 “mniejszych” firm z różnych sektorów gospodarki. Dla inwestorów, którzy są w stanie zaakceptować wyższe ryzyko, fundusze Small and Mid Cap mogą zapewnić atrakcyjne możliwości wzrostu.

3. Fundusze indeksowe oparte na sektorach

Fundusze indeksowe sektorowe skupiają się na konkretnych sektorach rynku, takich jak technologia, opieka zdrowotna czy surowce. Pozwalają one inwestorom na skoncentrowanie swoich inwestycji w sektorach, które, ich zdaniem, mają największy potencjał wzrostu lub są najbardziej odpowiadające ich indywidualnym strategiom.

4. Fundusze indeksowe międzynarodowe

Międzynarodowe fundusze indeksowe śledzą indeksy skupiające się na rynkach poza konkretnym krajem lub regionem. Zapewniają one inwestorom możliwość dywersyfikacji geograficznej i ekspozycji na rosnące gospodarki na całym świecie. Przykładem jest fundusz śledzący MSCI EAFE Index, obejmujący rozwinięte rynki poza Ameryką Północną.

5. Fundusze indeksowe obligacji

Fundusze indeksowe obligacji naśladują indeksy obligacji, co pozwala inwestorom na ekspozycję na rynek obligacji bez konieczności kupowania poszczególnych obligacji. Te fundusze mogą obejmować różne typy obligacji, w tym obligacje rządowe, korporacyjne i międzynarodowe. Zapewniają one regularne dochody z odsetek i mogą być mniej ryzykowne niż fundusze akcji.

6. Fundusze indeksowe z indeksem ESG

Fundusze indeksowe ESG (Environmental, Social, Governance) naśladują indeksy skupiające się na firmach, które spełniają określone kryteria związane z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową. Inwestowanie w fundusze ESG umożliwia inwestorom łączenie swoich celów finansowych z osobistymi wartościami i przekonaniami.

Zalety funduszy indeksowych

Fundusze indeksowe są jednym z najbardziej popularnych narzędzi inwestycyjnych dla indywidualnych inwestorów na całym świecie. Oferują one szereg zalet, które sprawiają, że są atrakcyjne dla szerokiego spektrum inwestorów, niezależnie od ich doświadczenia czy celów finansowych.

Największe zalety funduszy indeksowych to:

  • dywersyfikacja
  • niskie koszty
  • prostota
  • dostępność
  • zgodność z rynkiem

Dywersyfikacja

Jednym z największych atutów funduszy indeksowych jest dywersyfikacja, którą oferują. Kiedy inwestujesz w fundusz indeksowy, twoje pieniądze są rozproszone po wielu różnych akcjach, co pomaga zredukować ryzyko związane z inwestycją w pojedyncze firmy.

Niskie koszty

Fundusze indeksowe są znane z niskich kosztów. Ponieważ są one pasywnie zarządzane i po prostu naśladują określony indeks, nie wymagają intensywnej pracy analityków ani kosztownych strategii inwestycyjnych. Z tego powodu, fundusze indeksowe często mają znacznie niższe opłaty w porównaniu do funduszy zarządzanych aktywnie.

Prostota

Inwestowanie w fundusze indeksowe jest proste i przejrzyste. Nie musisz martwić się o skomplikowane strategie inwestycyjne ani analizować finansów poszczególnych firm. Wystarczy wybrać fundusz, który naśladuje indeks, który Cię interesuje, a resztą zajmie się fundusz.

Dostępność

Fundusze indeksowe są dostępne dla szerokiego grona inwestorów. Nie wymagają ogromnych kwot inwestycyjnych, co sprawia, że są dostępne dla osób na różnych poziomach majątkowych.

Zgodność z rynkiem

Wiele badań pokazuje, że trudno jest konsekwentnie “pokonać” rynek. Dzięki funduszom indeksowym inwestorzy mogą łatwo “podążać za rynkiem”, zamiast próbować go przewyższyć.

Wady funduszy indeksowych

Podczas gdy fundusze indeksowe mają wiele zalet, istnieją również pewne potencjalne wady i ograniczenia, które powinny być rozważone przez inwestorów jeszcze na etapie planowania inwestycji. Do największych wad funduszy indeksowych zaliczyć można:

Brak elastyczności

Ponieważ fundusze indeksowe naśladują określone indeksy, menedżerowie funduszu nie mają elastyczności, aby dostosować portfel w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. W przeciwieństwie do funduszy zarządzanych aktywnie, które mogą sprzedawać akcje, które wydają się być nadmiernie ryzykowne lub kupować akcje, które wydają się być okazją, fundusze indeksowe po prostu trzymają akcje zgodnie z ich udziałem w indeksie.

Ograniczony potencjał zysków

Fundusze indeksowe mają na celu naśladowanie wydajności określonego indeksu, nie przewyższanie go. Dlatego, chociaż fundusze indeksowe chronią inwestorów przed drastycznymi spadkami związanymi z niewłaściwymi decyzjami inwestycyjnymi, ograniczają również potencjał zysków, który mógłby wyniknąć z umiejętnego zarządzania portfelem.

Ryzyko koncentracji

Niektóre fundusze indeksowe mogą mieć skoncentrowane ekspozycje na pewne sektory lub firmy, jeśli są one znacznie reprezentowane w indeksie. Na przykład, fundusz indeksowy śledzący indeks technologiczny mógłby mieć dużą ekspozycję na kilka dużych firm technologicznych, co może zwiększyć ryzyko, jeśli te firmy lub sektor jako całość nagle spadnie.

Brak kontroli nad składem portfela

Gdy inwestujesz w fundusz indeksowy, nie masz kontroli nad tym, które akcje są w portfelu funduszu. Zamiast tego, portfel funduszu jest automatycznie dostosowywany do składu indeksu, który jest naśladowany. Dla niektórych inwestorów brak tej kontroli może być nieatrakcyjny.

Fundusze indeksowe a ETF-y

Fundusze indeksowe i fundusze giełdowe (ETF-y) są dwoma popularnymi instrumentami inwestycyjnymi, które naśladują określone indeksy rynkowe. Choć są podobne pod wieloma względami, istnieją również istotne różnice:

Fundusze indeksowe

Struktura: Fundusze indeksowe to typ funduszy inwestycyjnych, które naśladują określony indeks rynkowy. Są one dostępne jako fundusze otwarte.

Kupno i Sprzedaż: Zakup i sprzedaż jednostek uczestnictwa odbywa się po cenie NAV (wartość aktywów netto), ustalonej na koniec dnia obrachunkowego.

Opłaty: Mogą zawierać opłaty za zarządzanie i inne koszty, ale zazwyczaj są niższe niż w przypadku funduszy zarządzanych aktywnie.

Podatki: Podatek od zysków kapitałowych jest zwykle naliczany przy sprzedaży udziałów, chyba że inwestycja jest realizowana w ramach ulgowego konta emerytalnego lub innego konta z ulgami podatkowymi.

ETF-y (Fundusze Giełdowe)

Struktura: ETF-y to fundusze naśladujące określony indeks, które są zorganizowane jako fundusze inwestycyjne lub spółki inwestycyjne. Mają one unikalną cechę, że są notowane na giełdach i mogą być kupowane i sprzedawane jak akcje.

Kupno i Sprzedaż: ETF-y są kupowane i sprzedawane na giełdach przez cały dzień obrachunkowy, a ich ceny mogą się różnić w trakcie dnia.

Opłaty: Podobnie jak fundusze indeksowe, ETF-y zazwyczaj mają niskie opłaty. Mogą jednak występować dodatkowe koszty związane z brokerem.

Podatki: ETF-y są często uważane za bardziej efektywne podatkowo ze względu na specyficzną strukturę, która umożliwia unikanie niektórych zdarzeń podatkowych przy sprzedaży udziałów.

Największe fundusze indeksowe

Do największych i polecanych przez inwestorów pasywnych funduszy indeksowych zaliczyć można m.in.:

Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)

Vanguard 500 Index Fund jest jednym z największych i najstarszych funduszy indeksowych na świecie. Naśladuje on indeks S&P 500, obejmujący 500 największych firm notowanych na giełdach amerykańskich. Fundusz ten jest popularny ze względu na swoją prostotę, niskie koszty i ekspozycję na czołowe spółki w amerykańskiej gospodarce.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

SPY jest największym funduszem giełdowym (ETF) na świecie, naśladującym indeks S&P 500. Dzięki swojej płynności i prostocie, jest często wykorzystywany zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)

Vanguard Total Stock Market Index Fund daje inwestorom ekspozycję na praktycznie cały rynek akcji w USA, naśladując indeks CRSP U.S. Total Market Index. Ten fundusz jest popularny wśród inwestorów poszukujących szerokiej dywersyfikacji.

iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

Ten fundusz ETF naśladuje indeks S&P 500, podobnie jak SPY. Jest on często wykorzystywany przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dzięki swojej prostocie i płynności.

Fundusz indeksowy – częste pytania (FAQ)

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na częste pytania dotyczące funduszy indeksowych.

Jak zarabia fundusz indeksowy?

Fundusze indeksowe zarabiają na wzroście wartości akcji, w które inwestują. Jeśli indeks, który dany fundusz naśladuje, rośnie, to również wartość jednostek uczestnictwa w funduszu powinna rosnąć.

Czy fundusze indeksowe są bezpieczne?

Fundusze indeksowe, podobnie jak wszystkie inwestycje na giełdzie, niosą ze sobą ryzyko. Jednak ze względu na ich dywersyfikację, są zazwyczaj uważane za mniej ryzykowne niż inwestowanie w pojedyncze akcje.

Czy fundusze indeksowe płacą dywidendy?

Tak, wiele funduszy indeksowych płaci dywidendy. Dywidendy są zazwyczaj reinwestowane w fundusz, chyba że inwestor zdecyduje inaczej.

Czy fundusze indeksowe są dobre dla początkujących inwestorów?

Tak, fundusze indeksowe są często polecane dla początkujących inwestorów ze względu na ich prostotę, niskie koszty i dywersyfikację.

Jak inwestować w fundusze indeksowe?

Aby zainwestować w fundusz indeksowy, będziesz musiał otworzyć konto u brokera lub doradcy finansowego, który oferuje dostęp do funduszy indeksowych. Po otwarciu konta możesz wybrać, w które fundusze chcesz zainwestować, a następnie dokonać zakupu jednostek uczestnictwa.

Co to jest “śledzenie błędu” w kontekście funduszy indeksowych?

Błąd śledzenia, znany również jako “tracking error”, to różnica między wynikiem funduszu a wynikiem indeksu, który próbuje naśladować. Idealnie, fundusz indeksowy miałby błąd śledzenia równy zero, co oznaczałoby, że doskonale naśladuje swój indeks.

Co to jest “koszt netto” w kontekście funduszy indeksowych?

Koszt netto, zwany również “total expense ratio” (TER), to całkowity koszt posiadania funduszu wyrażony jako procent wartości aktywów funduszu. W przypadku funduszy indeksowych, koszt netto jest zazwyczaj niższy niż w przypadku funduszy zarządzanych aktywnie.

Total
0
Shares

Sprawdź także